A Finance Capital az ön hozzájárulását kéri adatainak az alábbi célokra történő felhasználásához:

A Finance Capital weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében. A javasolt beállítások elfogadásával minden sütit engedélyez a legoptimálisabb felhasználói élmény érdekében.

Technikai sütik

Analitikai sütik

Remarketing Facebook

Beállítások kezelése Elfogadás
Visszahívás kérése 0670 56 07 463

Tájékoztató a fizetési moratóriumról – 2021

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Kormánynak a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös
szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról 536/2021. (IX. 15.)
Korm. rendelete alapján a hiteltörlesztési moratórium jelenlegi szakasza az adós részére 2021. október 31.
napjáig tart.
A Kormány lehetőséget biztosít arra, hogy egyes adósok Adósok az üzletszerűen nyújtott szerződésből eredő tőke-,
kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére 2021. november 1-jétől további fizetési haladékot kapjanak. A
további haladékot az alábbi feltételek megfelelő adósok igényelhetik
- aki a vállalkozás tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban
legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja
közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó
új szerződést
- aki, illetve akinek vele egy háztartásban élő hozzátartozója a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerinti
közfoglalkoztatóval közfoglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: közfoglalkoztatási jogviszony) állt,
vagy a kérelem benyújtásakor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll,
- aki, illetve akinek vele egy háztartásban élő hozzátartozója legalább 30 napig a foglalkoztatás elősegítéséről
és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés d) pontja szerinti álláskereső
(a továbbiakban: álláskereső) volt, vagy a kérelem benyújtásakor álláskeresőnek minősül,
- aki, illetve akinek vele egy háztartásban élő hozzátartozója
o 25. életévét be nem töltött vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el,
o 25. életévét betöltött megváltozott munkaképességű vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket
tart el, amennyiben az eltartott személy állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt
előreláthatóan nem szűnik meg,
o a várandósság betöltött 12. hetét meghaladóan gyermeket vár, vagy
o a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (1) vagy (2) bekezdése
szerint saját jogú nyugellátásban vagy hozzátartozói nyugellátásban részesül, vagy

- akinek a háztartásában a rendelkezésre álló jövedelem tartósan csökkent,
Az adós a haladék iránti kérelmet a miniszterelnök kabinetfőnöke rendeletében meghatározott formában és
tartalommal, 2021. október 1. és 31. között nyújtja be a hitelezőhöz. A határidő jogvesztő.
A kérelem letölthető itt.

Tájékoztató a fizetési moratóriumról

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyeleinket, hogy Magyarország Kormánya a 47/2020. (III.18.) rendeletével 2020. március 19. napjától fizetési moratóriumot (fizetési haladékot) rendelt el a 2020. március 18. napján fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre. A fizetési moratórium automatikusan, a jogszabály erejénél fogva megilleti az ügyfelet, azaz ha azzal élni kíván nincs további teendője. A fizetési moratórium 2020. december 31-éig tart, melynek időtartamát a Kormány rendeletével meghosszabbíthatja. A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik. A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződés 2020.december 31-éig meghosszabbodik.
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a fizetési moratórium nem érinti az ügyfél azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen, ezzel el kerülve a szerződés futamidejének meghosszabbítását.

Továbbá fel kívánjuk hívni a figyelmét, hogy a fizetési moratórium lejártát követően ügyfelünknek kötelező lesz fizetési moratórium ideje alatt felhalmozott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben megfizetni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a moratórium elrendelését megelőzően már felmondott szerződésekre a moratórium szabályai nem alkalmazandóak, azokra vonatkozóan fizetési halasztás nem lépett életbe.

Amennyiben úgy dönt, hogy az eredeti kölcsönszerződés(ek) szerint kíván tovább teljesíteni fizetési kötelezettséget, erre vonatkozó nyilatkozatát az alábbi módokon teheti meg:

  • Telefonon: + 36 96 99 86 60
  • Postai úton a FINANCE CAPITAL Zrt. 9023 Győr, Csaba utca 14-16 szám alatti címére
  • E-mailben írásban a info@financecapital.hu e-mail címre
  • Személyesen, otthoni szolgáltatással igényelt kölcsön esetén a területi munkatárs részére

Ha a kölcsönszerződés(ek)hez kapcsolódóan a fizetési moratórium időszaka alatt a szerződéses feltételeknek megfelelő befizetés(ek) teljesítésére kerül sor (adott heti vagy havi törlesztőrészlet átutalása), az ügyfél arra vonatkozó magatartásának minősül, hogy az adott törlesztőrészlet(ek) esetében a fizetési moratórium lehetőségét nem kívánta igénybe venni, azt mellőzi (ráutaló magatartás).

A fizetési moratórium mellőzésére tett Ügyfélnyilatkozatot az ügyfél jogosult a moratórium időtartama alatt bármikor visszavonni és visszavonás esetén is újra megtenni. Az ügyfél a fizetési moratórium mellőzéséretett nyilatkozatának módosítására/visszavonására vonatkozó jelzését, valamint az újbóli moratórium mellőzésére vonatkozó nyilatkozatát is a fentiek szerinti valamennyi csatornán érvényesen megteheti.

Nyilatkozat fizetési moratóriumról

A Központi hitelinformációs Rendszer (KHR) felé történő adattovábbítás a Fizetési Moratórium alatt és a késedelmes tartozás kezelése

Társságunk köteles természetes személyi ügyfél adatait átadni negatív KHR listába, amennyiben az ügyfél kölcsön szerződésben foglalt fizetési kötelezettségének olyan módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbér összegét és az folyamatosan, 90 napon túl fennáll. A késedelem tényének a KHR-ben történő rögzítése azt is eredményezheti, hogy később nem, vagy csak jóval szigorúbb feltételekkel kaphat újabb hitelt, amíg szerepel a nyilvántartásban.

Magyarország Kormánya (Kormány) 2020. március 18-án a 47/2020. (III. 18.) számú Kormányrendeletében (Rendelet) fizetési moratórium bevezetéséről döntött. A Rendelet alapján a veszélyhelyzet fennállása alatt az adósoknak a hitelezők által üzletszerűen nyújtott, 2020. március 18. napján fennálló hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adósok a szerződésből eredő tőke, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére fizetési haladékot kapnak (fizetési moratórium) 2020. december 31-ig.

E rendelet alapján Társaságunk 2020.12.31-ig nem rögzíti új fizetési késedelmet kölcsönöknél, melyek 2020.03.18-a 24.00 óráig folyósításra kerültek. Azon ügyleteknél, melyek a Fizetési Moratórium kezdő időpontjában (2020.03.18. 24.00 óra) késedelmes tartozásban voltak, a fizetési moratórium alatt nem fog változni késedelem összege és késedelem napok száma se. A 2020.03.18-án rögzített állapot szerint kimutatott és nyilvántartott késedelmes napok számával és késedelem összegével fog folytatódni a nyilvántartott mulasztás számolása a moratórium megszűnését követően.

Főoldal